Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS1415

Lineární algebra II pro fyziky, NMAF028, LS 14/15

Středa 14:00 - 15:30, posluchárna T2.

Cvičení pro

 • úterý 14:00 - 15:30, učebna T9
 • čtvrtek 14:00 - 15:30, učebna T8

Konzultační hodiny středa 13:30 - 14:00, případně dle domluvy. Po cvičení bohužel obvykle zůstávat nemůžu, před cvičením je to lepší.

Novinky k přednášce a cvičením:

Google+ stránka Lineární algebra pro fyziky

Soubory:

 • Úložiště příkladů na cvičení, domácích úkolů a dalších souborů - stejný systém jako v ZS. Vzorová řešení prosím nečtěte před cvičením nebo během něj, připravíte se tak o cennou možnost zkusit si to spočítat sami. Jsou určená ke kontrole vlastního postupu po cvičení, případně pro samostudium, pokud se na cvičení nedostavíte nebo neproběhlo. Případné chyby prosím reportujte, nejlépe mailem.

Tabulky:

Plán kurzu:

DatumTémaPřečístKvízVyhodnocení kvízu
18.2.NilpotenceKapitola 12, oddíl 1 a 2Opakovací kvízVyhodnocení kvízu
25.2.Jordanův tvarKapitola 12, oddíl 3Kvíz na JordanaVyhodnocení kvízu
4.3.ExponenciálaKapitola 12, oddíly 4 a 5Kvíz na exponenciáluVyhodnocení kvízu
11.3.MultilinearitaKapitola 9, oddíl 1Kvíz na multilinearituVyhodnocení kvízu
18.3.Skalární součinKapitola 9, oddíly 2 a 3Kvíz na skalární součinVyhodnocení kvízu
25.3.Ortogonální bázeKapitola 9, oddíly 4 a 5Kvíz na ortogonální báziVyhodnocení kvízu
1.4.Ortogonální diagonalizaceKapitola 10, oddíly 1 a 2Kvíz na ortogonální diagonalizaciVyhodnocení kvízu
8.4.Polární rozkladKapitola 10, oddíl 3Kvíz na polární rozkladVyhodnocení kvízu
15.4.Kvadratické formyKapitola 11, oddíly 1 a 2Kvíz na kvadratické formyVyhodnocení kvízu
22.4.KvadrikyKapitola 11, oddíl 3Kvíz na kvadrikyVyhodnocení kvízu
29.4.Tenzory IKapitola 13, oddíly 1, 2 a 3Kvíz na tenzory IVyhodnocení kvízu
6.5.Tenzory IIKapitola 13, oddíly 4 a 5Kvíz na tenzory IIVyhodnocení kvízu
13.5.Rektorský den
20.5.Velká písemka

Dané téma se cvičí vždy na cvičeních, které nejblíže následuje po přednášce. V případě, že cvičení nebo přednáška odpadne (velikonoce, rektorský den apod.), očekává se, že si dané téma doplníte samostatně, případně navštívíte jiné cvičení. Dotazům a nejasnostem bude samozřejmě možné věnovat část následující přednášky nebo cvičení.

Přednáška

Hlavním studijním textem jsou zápisky k přednášce. Existují ve standardní a kompaktní verzi. První se hodí pro tisk na A4, druhá pro malé obrazovky typu čtečka, tablet nebo mobil, případně k vytištění více stránek na jeden papír. Budu rád, když mne upozorníte na chyby a nejasnosti, které ve skriptech najdete, nejlépe mailem.

Stejně jako v ZS si příslušnou pasáž zápisků prosím přečtete ještě před přednáškou. Ke každé pasáži kromě první pak bude možné vyplnit si on-line kvíz, kterým si můžete otestovat, jestli látce rozumíte. Test je třeba vyplnit do půlnoci z úterý na středu. Součástí kvízu jsou také doplňující otázky, kterými se snažím zjistit, co vám při studiu dělalo potíže, abych se tomu mohl na přednášce věnovat víc. Využijte toho a ptejte se mě i na samotné přednášce, od toho tam jsem.

Kvíz je úspěšný, pokud máte správně alespoň 3 otázky ze 4. Za takový kvíz dostanete 2 body do bodování domácích úkolů. Správné odpovědi na kvízové otázky jsou v záhlaví tabulek s vyhodnocením kvízu. Pokud si nejste ani po vyhodnocení jistí, proč je která odpověď správně nebo špatně, ptejte se mě, cvičících nebo spolužáků.

Zápočet

Na cvičení, stejně jako na přednášce, nevyžadujeme povinnou docházku. Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně dvě kritéria:

 • získat 70% bodů z domácích úkolů (v součtu)
 • získat 50% bodů z písemek (v součtu)

Písemky

 • První malá písemka, píše se na cvičení, v týdnu od 1. do 7. dubna, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva po ortogonální bázi včetně, maximum 10 bodů
 • Druhá malá písemka, píše se na cvičení, v týdnu od 29. dubna do 5. května, trvá 30 minut, 2 příklady z učiva od ortogonální diagonalizace po kvadriky včetně, maximum 10 bodů
 • Velká písemka, píše se na poslední přednášce 20. května, trvá 90 minut, 6 příkladů z učiva celého semestru, maximum 30 bodů

Na první a druhou malou písemku bude dovoleno užívat vlastních rukou psaných poznámek (nesmí v nich být nic vlepeno ani vloženo, žádné vytištěné ani zkopírované papíry). Velká písemka se píše bez pomůcek. Má vás to motivovat k tvorbě přehledných a použitelných poznámek z přednášky a cvičení. Zároveň nespoléhejte, že v nich všechno najdete a nic si nebudete muset pamatovat - půlhodina je krátká doba. V součtu je tedy třeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Budou zveřejňovány po každém cvičení, budou to 2 úlohy a bude je nutné odevzdat do následujícího cvičení (fyzicky nebo mailem cvičícímu). Domácí úkoly vypracovávejte samostatně, počítejte s tím, že na cvičení můžete být požádáni o předvedení vašeho řešení na tabuli i s vysvětlujícím komentářem. Za každý domácí úkol je možné získat maximálně 5 bodů. Studentům, kteří úspěšně vyplní příslušný on-line test (viz odstavec Přednáška) budou připočteny další dva body, ale započte se mu součet bodů zastropovaný 10 body. Pro cvičení probíhající ještě před první přednáškou, tj. 16.-18.2, se první domácí úkol odevzdává až na třetím cvičení semestru.

Opravné prostředky

Pokud někdo získá z domácích úkolů méně než 70%, ale alespoň 50% bodů, bude moci kritérium splnit dodatečnými domácími úkoly dle pokynů cvičícího (seznam dodatečných domácích úkolů). Pokud někdo získá méně než 50% bodů z písemek, může absolvovat opravnou velkou písemku, která se bude konat v prvním týdnu zkouškového, paralelně ze zkouškovým termínem 26.5. Výsledek opravné velké písemky nahrazuje výsledek velké písemky, samozřejmě pokud je vyšší. Žádné další výjimky nebo opravy nebudou umožněny.

Zkouška

Bude sestávat ze dvou částí:

 • 45-minutový písemný test o 5 otázkách, které budou testovat znalost základních pojmů a postupů (definice, formulace důležitých tvrzení, jednoduché početní úlohy). Konstrukce typické otázky je následující: formulace nějaké věty nebo definice uvedené v požadavcích a doplňující otázka testující její pochopení nalezením příkladu, protipříkladu, aplikací tvrzení apod.
 • Každá otázka je za 2 body, pro postup do druhé části bude třeba získat 7 bodů z 10 možných.
 • ústní část s přípravou, která bude rozhodovat o známce ze zkoušky (při zjištění zásadní neznalosti může ale být i za tuto část známka nevyhověl)

Požadavky ke zkoušce

Termíny zkoušek:

Jsou vypsány v SISu.

 • úterý 26.5. od 9:00 v T2
 • čtvrtek 4.6. od 12:30 v K1
 • pátek 12.6. od 9:00 v K1
 • pondělí 22.6. od 9:00 v K1

Počítáme ještě s jedním termínem, pravděpodobně těsně před koncem akademického roku (29.9. - 2.10. 2015).

Požadavky:

Seznam požadavků ke zkoušce a zápočtu v letním semestru. Perfektní znalost pojmů, vět a postupů z požadavků je nutnou podmínkou složení zkoušky. Důkazy, pojmy nevyjmenované v požadavcích, logický kontext a obtížnější příklady se mohou objevit u ústního, pokud budete aspirovat na lepší známku než 3.

Další literatura a zdroje

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 12, 2015, at 08:04 PM
@]