Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeomIIIZS1617

Geometrie III, NUMP017, ZS 2016/17

Přednáška pro studenty učitelství, úterý 9:50 - 11:20, posluchárna K6.

Plán kurzu:

Vzhledem k pedagogickým praxím většiny zapsaných studentů začínáme až 1. listopadu.

Projektivní prostor, klasifikace kuželoseček a kvadrik (řešený příklad), afinní a projektivní geometrie, historický vývoj geometrie od Eukleida ke Kleinovi, kruhová inverze a Moebiovské transformace, hyperbolická geometrie.

Literatura

Brannan, Esplen, Gray: Geometry, Cambridge University Press, 1. nebo 2. vydání

Hitchin: Projective geometry, on-line notes

Lávička M.: Geometrie 2, pomocný učební text

Zkoušky

Písemný test s ústním dozkoušením, složený z variant typových početních úloh a teoretických otázek.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 30, 2016, at 07:23 AM
@]