Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeomIIIZS1516

Geometrie III, NUMP017

Přednáška pro studenty učitelství, úterý 9:50 - 11:20. Kvůli praxím studentů 5. ročníku začínáme až 3.11.

Plán kurzu:

Projektivní prostor, klasifikace kuželoseček a kvadrik (řešený příklad), afinní a projektivní geometrie, historický vývoj geometrie od Eukleida ke Kleinovi, kruhová inverze a Moebiovské transformace, hyperbolická geometrie.

Literatura

Brannan, Esplen, Gray: Geometry, Cambridge University Press, 1. nebo 2. vydání

Hitchin: Projective geometry, on-line notes

Lávička M.: Geometrie 2, pomocný učební text

Zkoušky

Písemný test s ústním dozkoušením, složený z variant typových početních úloh a teoretických otázek.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 05, 2016, at 06:24 AM
@]