Počítačová algebra (NMMB309) - cvičení (2022/23)


E-mail cvičícího: raska.martin (AT) gmail.com

V případě jakéhokoli dotazu ohledně cvičení, úkolů, organizace či Sage obecně se na mne nebojte obrátit.

Stránky přednášky.


Domácí úkoly:
Úkoly ve formátu Jupyter notebooku (či v jiné čitelné/spustitelné variantě) posílejte na výše uvedený mail.

Jednotlivá cvičení:

Podmínky získání zápočtu:
  • Během semestru budou zadány 4 úkoly, každý z nich bude mít zpravidla dva týdny na odevzdání.
  • Zápočet bude udělen za 3 správně vyřešené a včas odevzdané úkoly. Případně lze zápočet získat za úspěšné vyřešení všech 4 úkolů (zde není nutné úkoly odevzdat v termínu).
  • Můžete (a doporučuji) odevzdávat úkoly dříve než před termínem odevzdání – s velkou pravděpodobností se na ně zvládnu podívat dříve a upozornit na případné chyby, abyste stihli odevzdat správně vyřešený úkol včas.
  • Poslední možný den na odevzdání úkolů po termínu je 31. 1. 2023.

Užitečné odkazy
stránky SageMath
tahák k syntaxi Sage
cvičení minulý rok (ZS 2021/2022)

Možnosti instalace: