Počítačová algebra (NMMB309) - cvičení (2021/22)


E-mail cvičícího: raska.martin (AT) gmail.com

V případě jakéhokoli dotazu ohledně cvičení, úkolů, organizace či Sage obecně se na mne nebojte obrátit.

Stránky přednášky.


Domácí úkoly:
Úkoly ve formátu Jupyter notebooku (či v jiné čitelné/spustitelné variantě) posílejte na výše uvedený mail.

Jednotlivá cvičení:

Podmínky získání zápočtu:
  • Během semestru bude zadáno 5 úkolů, každý z nich bude mít zpravidla dva týdny na odevzdání.
  • Za každý splněný a včas odevzdaný úkol bude udělen 1 bod (úkoly se hodnotí binárně splnil/nesplnil). Za vyřešení úkolů po termínu bude uděleno pouze 0,5 bodu.
  • Zápočet bude udělen za získání 3 bodů nebo za úspěšné vyřešení všech úkolů.
  • Můžete (a doporučuji) odevzdávat úkoly dříve než před termínem odevzdání – s velkou pravděpodobností se na ně zvládnu podívat dříve a upozornit na případné chyby, abyste stihli odevzdat správně vyřešený úkol včas.
  • Poslední možný den na odevzdání úkolů po termínu je 31. 1. 2022.

Užitečné odkazy
stránky SageMath
tahák k syntaxi Sage