NMFM334

Základy regrese

Zápočet

Skúška

Program