Andrew Kozlík @

Steganografie a digitální média, ZS 2020/21


Zkouška

Zkouška je ústní. Vylosujete si dvě otázky a dostanete čas na přípravu poznámek. Nepodaří-li se vám jednu z otázek dostatečně zodpovědět, anebo bude-li známka nerozhodná, dostanete navíc třetí otázku.

Seznam zkouškových otázek.

Při přípravě můžete využít zpracované zkouškové otázky od Jaroslava Kroutila. (Za úplnost a správnost neručím.)

Obsah přednášek

Čísla v závorkách odkazují na kapitoly v knize Steganography in digital media. Většinu témat, která nejsou označena číslem kapitoly, najdete v provizorních skriptech. Články slouží jako doplňující literatura a měly by být přístupné ze školních IP adres.

Přednáška 6. 1. 2021
Vkládání pomocí Viterbiho algoritmu. Slajdy.
Původní článek: T. Filler, J. Judas, J. Fridrich, Minimizing Additive Distortion in Steganography Using Syndrome-Trellis Codes.
Přednáška 16. 12. 2020
Součtově a rozdílově pokrývací množiny. Slajdy. Věta o mokrém nosiči. Slajdy. Princip stegosystému nsF5 (článek).
Přednáška 9. 12. 2020
Entropická funkce a její vztah k objemu koule v Hammingově metrice. Spodní mez na pokrývací poloměr v závislosti na relativní kapacitě. Perfektní kódy a horní mez na efektivitu vkládání.
Přednáška 2. 12. 2020
Obecná definice maticového vkládání. Algoritmus maticového vkládání využívající minimum-distance dekodér. Slajdy. Věta o maticovém vkládání.
Přednáška 25. 11. 2020
(7.3.2) Algoritmus vkládání využívaný ve stegosystému F5. Vkládání při redukci barevné hloubky. Úvod do maticového vkládání. Maticové vkládání pomocí Hammingových kódů.
Přednáška 18. 11. 2020
(7.1.1) Stegosystém zachovávající model nosiče, stegosystém OutGuess. (7.3.1) ±1 embedding a (11.4) hlavní myšlenka útoku na ±1 embedding.
Přednáška 11. 11. 2020
Steganografie v paletových obrázcích – pokračování.
Útok na vkládání s optimálním přiřazením parity.
Xinpeng Zhang, Shuozhong Wang, Analysis of Parity Assignment Steganography in Palette Images.
Přednáška 4. 11. 2020
(11.1.3) Sample pairs analysis.
S. Dumitrescu, Xiaolin Wu, Zhe Wang, Detection of LSB steganography via sample pair analysis.
A. D. Ker, A General Framework for Structural Steganalysis of LSB Replacement.
Steganografie v paletových obrázcích. Slajdy.
Přednáška 28. 10. 2020 odpadá
Den vzniku samostatného československého státu.
Přednáška 21. 10. 2018
(5.1) LSB embedding. (5.1.1) Histogramový útok na LSB embedding. (5.1.2) Kvantitativní útok na Jsteg.
Přednáška 14. 10. 2020
Dokončení formátu JPEG. (3.3–3.5) Akvizice digitálního obrazu (Bayerův filtr, zpracování obrazu, šum).
Přednáška 7. 10. 2020
(2.2.1, 2.2.2) Formátování digitálního obrazu (rastrový a paletový formát). (2.3.1–2.3.6) Formát JPEG.
Přednáška 29. 9. 2020
(1.1) Trocha historie. (1.2.1, 1.2.2, 1.2.4) Co je to steganografie a čím se liší od vodoznaku. (4.1–4.3) Steganografický kanál. (2.1) Reprezentace barev v digitálním obrazu.
Historické ukázky:

Literatura

Provizorní skripta.

J. Fridrich, Steganography in digital media: principles, algorithms, and applications. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 05-211-9019-3.

Steganografie v paletových obrázcích (slajdy).

Maticové vkládání (slajdy).

Součtově a rozdílově pokrývací množiny (slajdy).

Psaní na mokrý papír (slajdy).

Vkládání pomocí Viterbiho algoritmu (slajdy).

libjpeg

Libjpeg je knihovna jazyka C, která slouží ke zpracování obrázků ve formátu JPEG a umožňuje zasahovat přímo do jeho DCT koeficientů. Na Ubuntu ji najdete v balíčku libjpeg-dev. Vzhledem k tomu, že seznámit se s rozhraním knihovny není úplně jednoduché, doporučuji použít jednu z následujících nástaveb.

  1. Jednoduchý C++ wrapper, se kterým můžete snadno číst a upravovat DCT koeficienty. Ke stažení zde. Součástí je ukázkový program jpeginfo, kterým můžete vypsat DCT koeficienty libovolné komponenty.
  2. Phil Sallee's MATLAB Jpeg Toolbox, který funguje v Matlabu i v GNU Octave.

Ukázkové materiály

Rozklad barev na složky

Snížení hloubky barev

JPEG

Bayerův filtr a demozaikování

LSB embedding

Sample pairs analysis

Vkládání do paletových obrázků

Porovnání RGB a Lab metriky při vkládání s optimálním přiřazením parity

Odkazy