Filosofická etika
(obor Aplikovaná etika)

Základní odkazy:

Skripta (PDF)
Záznam v SIS
Portál moodle

Plánovaný rozpis témat:

Požadavky ke zkoušce:

Průběh zkoušky:

Student(ka) si vylosuje dvě otázky ze seznamu 30 otázek, z nichž si jednu vybere. Po krátké přípravě souvislým projevem představí dané téma, ukáže jeho problémy a možnosti řešení včetně vlastního názoru (cca 10 minut). Poté následuje krátká diskuse se zkoušejícím (upřesnění, doplňující otázky).

Hodnotí se

Obsahové požadavky a seznam otázek:

Obsahové požadavky odpovídají obsahu přednášek.
Seznam zkušebních otázek

Užitečné materiály: