Bakalářské práce v LaTeXu

Rady pro psaní bakalářské práce v LaTeXu.

Bakalářské práce doporučujeme psát v LaTeXu. I začátečník je schopen v LaTeXu vytvořit bakalářskou práci, která vypadá zcela profesionálně. Práce napsané v jiném softwaru obvykle nemají zdaleka tak dobrou grafickou úpravu.

Šablony

Fakultní šablona pro bakalářskou práci obsahuje všeobecná nastavení bakalářské práce (okraje, stránkování apod.) tak, aby vyhovovala fakultním požadavkům, a správně tiskne závazně upravenou úvodní část práce. Tyto části šablony prosím neměňte, jen doplňte požadované informace.

Šablona navíc obsahuje ukázky použití latexových balíčků, nastavení češtiny, ukázky sazby běžných konstrukcí matematického textu, ukázky sestavování tabulek, návody na vkládání grafů a citací a automatickou tvorbu seznamu literatury.

Výuka

Matematická sekce nabízí několik předmětů, v nichž se můžete naučit základy použití LaTeXu i jeho pokročilé techniky a připravit se na psaní bakalářské práce. Například

NMSA230 Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku LS 0/1 Z 1 kr.
NMAG271 Seminář ze studentských prací ZS 0/1 Z 1 kr.
NMIN267 Úvod do hlubin TeXu ZS 2/0 Z 2 kr.

Knihy a manuály

Doporučené knihy

  • Rybička: LaTeX pro začátečníky. 2002, Konvoj.
  • Kopka, Daly: Guide to LaTeX. 2004, Addison-Wesley.
  • Mittelbach, Goossens: The LaTeX Companion. 2004, Addison-Wesley.
  • Kottwitz: LaTeX Beginner's Guide. 2011, Packt Publishing. (e-book)

Volně dostupné publikace a příručky

Všeobecné - česky

Všeobecné - anglicky

Tématicky zaměřené

Citační databáze

Pro správu BibTeXových citačních databází doporučujeme open-source program JabRef.

Citační databázi impaktovaných článků ve formátu BibTeX lze získat např. na Web of Knowledge nebo z databáze Scopus (přístup je možný z domény MFF UK).

Last modified: 04 Dec 2015, 09:38:35