Bakalářské práce - vypracování

Zadání bakalářské práce

Všeobecný postup při zadávání a přidělování témat najdete ve fakultním Průvodci po bakalářské práci.

Bakalářská práce se obvykle zadává na začátku 3. ročníku. Témata se vypisují do konce října, termín zadání práce bývá na začátku listopadu. Přesná data najdete v harmonogramu akademického roku.

Vypsaná témata bakalářských prací najdete v SISu. Pro vyhledání volných témat použijte kritéria Studijní program=Matematika, Typ práce=bakalářská, Stav práce=nezadaná (bez zájemců nebo se zájemci), popř. zadejte pracoviště, které téma zadalo. Nevyplňujte rok vypsání (dříve vypsaná témata lze také zapsat) ani obor (některá volná témata nemají vyplněn žádný obor). Můžete se zajímat i o témata, která už mají zájemce, dokud zadání není potvrzeno vedoucím.

Najdete-li zajímavé téma, kontaktujte vedoucího (nejlépe emailem) a dejte mu najevo svůj zájem. Vedoucí se většinou chtějí s uchazeči o témata osobně sejít. K získání tématu obvykle nestačí zapsat se pouze jako zájemce v SISu.

Neztraťte oficiální zadání podepsané (pro)děkanem. Jeho kopii budete muset vložit do svázaných výtisků hotové práce.

Studenti MFF UK si mohou zapsat kterékoli téma bakalářské práce vypsané kdekoli na fakultě. Práce se však obhajují před komisemi do nichž student přísluší podle oboru svého studia. Proto je vhodné předem si ověřit, že zvolené téma lze sepsat podle požadavků platných na matematické sekci. Pokud si chcete zapsat téma bakalářské práce vypsané některým pracovištěm mimo matematickou sekci, předem seznamte vedoucího práce se Standardy bakalářské práce na matematice a konzultujte volbu tématu s předsedou nebo některým místopředsedou komise pro bakalářské zkoušky pro odborné matematické obory, abyste se ujistili, že práci na zvolené téma lze na vašem oboru obhájit.

Zápočet z bakalářské práce

Na všech bakalářských oborech s výjimkou Obecné matematiky je v souvislosti s bakalářskou prací vyžadován zápočet z předmětu NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce. Na oboru Obecná matematika studenti místo NSZZ031 zapisují jednu ze čtyř variant bakalářských konzultací (NMAG349, NMMA349, NMNM349, NMSA349) podle zvoleného zaměření.

Tyto předměty lze zapsat buď v letním nebo v zimním semestru; obvykle se zapisují v posledním semestru studia. Za jejich splnění se uděluje 6 kreditů. Zápočet uděluje vedoucí práce v okamžiku, kdy je práce téměř připravena k odevzdání. Nezapisujte tyto předměty příliš brzy; nedotáhnete-li práci do pokročilého stadia, neměl by vám za ni vedoucí udělit zápočet.

Odevzdání bakalářské práce

Informace o odevzdávání bakalářských prací a průběhu státních závěrečných zkoušek na bakalářském studiu hledejte na stránce Organizace bakalářských SZZ (odborné obory) případně na KDM (učitelské obory). Termíny odevzdání prací stanovuje harmonogram akademického roku. Termín odevzdání k letnímu termínu SZZ bývá v druhé polovině května, k podzimnímu termínu koncem července a k zimnímu termínu na začátku ledna.

Poslední změna: 08.11.2019 14:57:29