Jaromír ANTOCH
MFF UK, KPMS 
Sokolovská 83
CZ - 186 75 Praha 8 - Karlín
e-mail: antoch@karlin.mff.cuni.cz
Tel:  (+420) 221 913 275
Konzultace; po dohodě
Kódování Windows-1250

KONFERENCE

ROBUST 2024, 23. letní škola JČMF : BARDĚJOV 8.-13. ZÁŘÍ 2024
Zprávy    Oznámení (pdf)    Registrace    Vzor abstraktu (zip)    Šablona IB ČStS (zip)    Foto Bardejova (zip)    Mapa (web)   

HIGH PERFORMANCE COMPUTING by G. OSTROUCHOV, SUMMER SEMESTER 2022
Zoom (link) News (pdf) Placard (pdf) Info (pdf) Project (pdf) Syllabus (html)  

Předchozí zimní a letní školy Robust