Povídání o učení

Last change 7 Jun 2016 by M. Rokyta

Základní informace

"Povídání o učení" je nepravidelný, volný a neokreditovaný debatní kroužek, na kterém se setkávají (učící i neučící) studenti s pedagogy, aby spolu diskutovali o tom, jak lépe a radostněji učit. Součástí "povídání" jsou také setkávání a besedy se zajímavými lidmi, či jejich občasné přednášky na rétoricko-pedagogická témata. V současné době jsou hlavními organizátorkami Tereza Bártlová a Kristýna Kuncová, ochrannou ruku nad seminářem drží autor těchto stránek. Komukoli z nich můžete posílat své náměty a nápady na další témata setkání či na hosty, které byste si rádi poslechli.
Nejbližší plánované setkání

... bude včas oznámeno.