English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE


Besedy se studenty

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 3.ročníku bc. studia bude ve čtvrtek 5.10. od 12:20 v učebně K4.

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 1.ročníku nmgr. studia PMSE bude v úterý 3.10. od 12:20 v počítačové učebně K10C.

Beseda (zejména ale nejen) pro studenty 2.ročníku nmgr. studia PMSE bude ve středu 4.10. od 14:00 v praktiku KPMS.

Výjezdní setkání katedry se studenty v Kostelci

Pokud se nestane nic nečekaného, tak 10.-12.11. se uskuteční výjezdní setkání členů katedry KPMS se studenty v Kostelci nad Černými lesy.

NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Přednášející: M. Prokešová.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Aktuálně

Příklady na cvičení (a předběžný plán cvičení):

Materiály ke studiu

[joke]