English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
oboru PMSE


NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Přednášející: M. Prokešová.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Aktuálně

Příklady na cvičení (a předběžný plán cvičení):

Materiály ke studiu

[joke]