CANMORE FROM THE SUMMIT OF LADY MAC DONALD | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 310)   Základy matematického modelování

Prednáška: Po: 09:00 - 10:30 | @K6
Cvičenie: Po: 10:40 - 12:10 | @K6


Aktuálne

03|03|17

Výuka (t.j. prednáška aj prvé cvičenie) začne riadne podľa rozvrhu, v prvý týždeň semestru, t.j. v utorok, 20.02.2018, o 9:00, v posluchárni K6 (prednáška)
a bezprostredne po prednáške bude následovať cvičenie
(t.j. od 10:40 do 12:10, tiež v posluchárni K6).Základné informácie

Prednáška - PDF slidy prezentácie

(Jedná se pouze o pracovný materiál, který nemůže sloužit jako základný a jediný studijný material. V průběhu semetru bude postupně doplňován.)Podkladové materiály a doporučená literatúraCvičenia - PDF zadania príkladov a domácich úloh

(Zápočet získa pouze študent/študentka, ktorý(á) v priebehu semestra odovzdá dostatočne kvalitne vypracované všetky domáce úkoly.)


Priebežne hodnotenie domácich úloh

Disclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie.