BANFF, CANADIAN ROCKIES | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 310)   Základy matematického modelování

Prednáška: Po: 09:00 - 10:30 | @K6
Cvičenie: Po: 10:40 - 12:10 | @K6


Aktuálne

13|08|18

Posledný termín skúšky z predmetu NMFM310 bol z technickych dôvodov presunutý z utorka 18.09.2018, na stredu 19.09.2018. Čas skúšky je nezmenený, t.j. od 9:00. Miesto konania (konkrétna poslucháreň v budove na Karline, MFF) bude upresnená dodatočne.

13|08|18

Posledný termín skúšky z predmetu NMFM310 bude v utorok, 18.09.2018, od 9:00. Skúška sa uskutoční v budove MFF na Karlíne, ale konkrétna poslucháreň bude z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác oznámena dodatočne. Priebeh a forma skúšky bude analogická ako v prípade štandardných termínov vypísaných počas skúškového obdobia.

27|05|18

Záverečná skúška z predmetu NMFM310 bude formou samostatnej písomnej práce (názorná ukážka písomnej časti skúšky), ktorá bude obsahovat teoretické aj praktické úlohy. Po opravení písomnej časti skúšky bude následovať ústna časť skúšky, ktorú ale nie nutne bude absolvovať každý študent. Rozhodnutie o nutnosti absolvovať ústnu časť skúšky bude urobené na základe posúdenia kvality vypracovania písomnej časti skúšky a prípadne zohľadnením kvality vypracovania domácich úkolov.

03|03|18

Výuka (t.j. prednáška aj prvé cvičenie) začne riadne podľa rozvrhu, v prvý týždeň semestru, t.j. v utorok, 20.02.2018, o 9:00, v posluchárni K6 (prednáška)
a bezprostredne po prednáške bude následovať cvičenie
(t.j. od 10:40 do 12:10, tiež v posluchárni K6).Základné informácie

Prednáška - PDF slidy prezentácie

(Jedná se pouze o pracovný materiál, který nemůže sloužit jako základný a jediný studijný material. V průběhu semetru bude postupně doplňován.)Podkladové materiály a doporučená literatúraCvičenia - PDF zadania príkladov a domácich úloh

(Zápočet získa pouze študent/študentka, ktorý(á) v priebehu semestra odovzdá dostatočne kvalitne vypracované všetky domáce úkoly.)


Priebežne hodnotenie domácich úloh

Disclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie.