MFF UK

Předpokládané znalosti

Kurz bezprostředně navazuje na přednášku Úvod do komplexní analýzy (NMMA301). Předpokládají se tedy znalosti v rozsahu této přednášky. Texty k přednášce NMMA301 najdete zde.


Kromě toho se samozřejmě předpokládají znalosti z povinných předmětů bakalářského oboru Obecná matematika doporučených pro první a druhý ročník - zejména z kurzů matematické analýzy, lineární algebry, teorie míry a integrálu.


Navíc se předpokládá předchozí absolvování předmětu Úvod do funkcionální analýzy (NMMA331), z něhož budou využívány vybrané znalosti.