MFF UK

Cvičení a zápočty

Na cvičeních budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů. Část cvičení může být v případě potřeby věnována doplnění přednášky.


Zápočet lze získat buď za přednesení referátu nebo za samostatné spočítání sady příkladů, kterou na základě předchozí žádosti studentovi zadám v druhé polovině semestru.


Témata referátů budou nabízena průběžně. Zatím jsou nabízena tato témata:

   1. Důkaz propichovací věty o indexu (předneseno 24.2.)

   2. Index bodu vzhledem ke křivce a homotopie (předneseno 3.3.)

   3. Některé aplikace Rouchéovy věty - důkaz základní věty algebry, Hurwitzova věta (předneseno 10.3.)

   4. Alternativní důkaz globální Cauchyovy věty (předneseno 24.3)

   5. Weierstrassova věta o faktorizaci pro obecnou otevřenou množinu (předneseno 31.3.)

   6. Interpolační problém, jeho řešení a aplikace (předneseno 7.4.)