MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy.Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Cvičení z Matematiky IV pro IES FSV UK

Stránky přednášejícího Dr. Bárty


Vedu cvičení pro kruh S3, které se koná v úterý od 12:30 do 13:50 v posluchárně O206. Kapacita cvičení je 26 studentů, platné rozdělení do kruhů je v SISu v modulu Grupík.


Cvičení se bude obvykle skládat ze dvou částí - v jedné budu počítat vzorové příklady a vysvětlovat metody výpočtu, ve druhé studenti budou počítat samostatně a já budu jejich činnost kontrolovat a zodpovídat případné dotazy. Jedním z cílů kurzu je totiž naučit se samostatně počítat některé typy příkladů, a jinak než samostatným počítáním se to naučit nelze.


Příklady počítané na cvičeních najdete zde.