MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny během semestru: dle individuální domluvy.


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Letní semestr 2017/2018

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Operátorové algebry 2


Komplexní analýza 1

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Můj rozvrh v tomto semestru

Výuka

Po

10:40-12:10 K11 NMMA338

KOMPLEXNÍ ANALÝZA 1

Po

12:20-13:50 K11 NMMA338

Komplexní analýza 1

Út

13:10-14:40 K8 NMMA459 Seminář ze základů
funkcionální analýzy

Čt

15:40-17:10K7 NMMA562 OPERÁTOROVÉ ALGEBRY 2


Semináře, na nichž se vyskytuji

Set Theory & Analysis Út 10:00-11:30 MÚ AV ČR, Žitná 25

Seminář z reálné a abstraktní analýzy St 15:40-17:10 K2