MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny během semestru: dle individuální domluvy.Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Letní semestr 2012/2013

Informace k vyučovaným předmětům


Topologické metody ve funkcionální analýze II


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Mathematics II pro IES FSV UK (anglicky)

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Topologické metody ve funkcionální analýze II

Informace ve Studijním informačním systému


Rozvrženo: Pondělí 12:20-13:50, K8

Začínáme: 18.2.2013

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


V tomto semestru budeme pokračovat v tématu:

  • Pokročilejší partie lokálně konvexních prostorů (lineární a bilineární zobrazení, stejná spojitost, Banach-Steinhausova věta, nukleární zobrazení a prostory)


Rozvrženo: Čtvrtek 10:40-12:10, K2

Program začíná: 21.2.2013