Faculty of Mathematics and Physics

Obecné informace a odkazy

Most of this page is available only in Czech.

Office hours during the semester: Upon request.


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

My timetable for the current semester

Teaching

Tu

12:20-13:50 K1 NMMA301
/NMMA901

INTRODUCTION TO
COMPLEX ANALYSIS

Tu

14:00-15:30 K2 NMMA301
/NMMA901

Introduction to
complex analysis

Th

14:00-15:30Seminární místnost
Katedry algebry
NMMA561 OPERÁTOROVÉ ALGEBRY 1

Th

15:40-17:10 K7 NMMA459 Seminář ze základů
funkcionální analýzy

Fr

12:20-13:50 K6 NMMA301
/NMMA901

Introduction to
complex analysisSeminars which I visit

Set Theory & Analysis Tu 10:00-11:30 MÚ AV ČR, Žitná 25

Seminář z reálné a abstraktní analýzy We 15:40-17:10 K2