MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny během semestru: dle individuální domluvy.Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


Pro tento semestr bylo zvoleno téma Banachovy svazy
(podle knihy P.Meyer-Nieberg: Banach Lattices, Springer 1991)


Rozvrženo: Středa od 14:00 v posluchárně K5


Úvodní setkání: 1.10. (zadání prvních referátů)


Program začíná: 8.10.


Program semináře najdete zde.

Topologické metody ve funkcionální analýze 1

Informace ve Studijním informačním systému


Rozvrženo: Čtvrtek od 14:00 v K5


Začínáme: 2.10.


Informace ke zkouškám: Zkoušky jsou ústní. Student si vylosuje dvojici otázek z přednesené látky a po (písemné) přípravě je předestře zkoušejícímu. Termíny jsou vypsány v SISu, kde je třeba se zapsat.