Důležité studijní předpisy

Tato stránka shromažďuje nejdůležitější předpisy, jimiž se řídí organizace studia a příprava studijních plánů. Nejde o kompletní přehled všech předpisů, nejde o oficiální právně závazné verze těchto materiálů a nemusí jít o jejich aktuální verze. Oficiální vnitřní předpisy naleznete na fakultních stránkách.

Ministerstvo školství

Akreditační komise MŠ

Universita Karlova

MFF UK

Matematická sekce

Last modified: 01 Jul 2014, 08:56:18