Výuka v letním semestru 2015/2016

Základy matematického modelování (NMFM310) - Středa 10:40, K6 (přednáška), Středa 12:20, K3 (cvičení)

Materiály k přednášce:

Cvičení:

  • Zadání prvního bloku cvičení najdete zde.
  • Zadání druhého bloku cvičení najdete zde, dále soubor ObyvatelstvoUSA.csv.
  • Zadání třetího bloku cvičení najdete zde.
  • Zadání čtvrtého bloku cvičení najdete zde a zde.
  • Zadání pátého bloku cvičení najdete zde, dále soubor casrady.csv.
  • Zadání šestého bloku cvičení najdete zde.

  • Zadání vzorové zkouškové písemky najdete zde.

Cvičení z Prostorového modelování (NMTP438) - Pondělí 14:00, K3, K10A

Podmínky získání zápočtu: přiřazení na rozvrhový lístek v SIS, alespoň 70 % docházky, aktivní účast na cvičení.

Cvičení z Pravděpodobnostních a statistických problémů (NMSA160) - Čtvrtek 9:00, 10:40, K2

Podmínky získání zápočtu: přiřazení na rozvrhový lístek v SIS, alespoň 70 % docházky, aktivní účast na cvičení.Výuka v zimním semestru 2015/2016

Cvičení z Teorie pravděpodobnosti 2 (NMSA405) - Pondělí 9:00, K12 (v češtině), 10:40, K12 (v angličtině)

Podmínky k získání zápočtu: aktivní účast na cvičení (max. 3 absence, jeden domácí úkol předvedený u tabule).

Materiály ke cvičení:
Zadání č. 1 a 2.
Zadání č. 3 a 4.
Zadání č. 5 až 7.
Zadání č. 8 až 10.

Cvičení z Prostorové statistiky (NMST543) - Úterý 9:00, K8, K10A, výuka probíhá v češtině

Podmínky k získání zápočtu: účast na cvičení, zápočtová úloha.

Materiály k práci s R a Spatstatem:
Část I. (bodové procesy - neparametrické odhady charakteristik)
Část II. (bodové procesy - odchylkové a obálkové testy)
Část III. (odhady parametrů v modelech shlukových a regulárních bodových procesů)
Část IV. (vícerozměrné a kótované bodové procesy)
Část V. (bodové procesy na lineárních sítích)
Část VI. (geostatistika - variogram a jeho odhady)
Část VII. (geostatistika - krigování)
Část VIII. (náhodná pole na mřížích)

Zápočtová úloha: zápočtem budu oceňovat upřímně míněný pokus o řešení otevřeného problému. Odevzdávejte prosím jednak komentovaný zdrojový kód v R se zvoleným set.seed(?), jednak pdf soubor s popisem postupu řešení, výsledky, grafy, komentáři, závěry atd.

Zadání: úkolem je rozlišení stacionárního shlukového (Matérn, Thomas), resp. regulárního procesu (hard-core) od stacionárního Poissonova procesu. Otázka směřuje zejména k tomu, jak silné musí být přitažlivé/odpudivé interakce v modelu, aby šel pomocí nám dostupných metod rozlišit od Poissonova procesu. Sami zvolte vhodné kombinace parametrů modelu, kterými se budete zabývat - dívejte se na simulované realizace. Řeště zejména následující otázky: Jakou intenzitu procesu a kolik simulovaných realizací potřebujeme? Jak ověřit, že hladina testu je správná? Jak odhadnout sílu testu proti poissonovské alternativě? Své návrhy vyzkoušejte.

Cvičení z Náhodných procesů 2 (NMSA409) - Úterý 10:40, K7, výuka probíhá v angličtině

Druhá písemka proběhne v pátek 8.1.2016 od 14 hodin v učebně K2. K úspěšnému napsání písemky je potřeba získat alespoň 70 % bodů. Opravenou písemku je možné nahlédnout a konzultovat u doktorky Prokešové v pátek 15.1.2016 mezi 13. a 15. hodinou, výsledky budou také zveřejněny na její webové stránce.
Opravnou písemku za druhou písemku organizuje doktorka Prokešová, plánovaný termín je v pátek 22.1.2016 ve 14:30 v K2.

Podmínky k získání zápočtu najdete zde.
Výsledky první písemky najdete zde. K úspěšnému napsání písemky bylo potřeba získat alespoň 10 bodů ze 14.
Výsledky první opravné písemky najdete zde. K úspěšnému napsání písemky bylo potřeba získat alespoň 10 bodů ze 14.

Doporučená literatura: Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II, Karolinum, Praha, 2007; Brockwell P.J., Davis R.A.: Time series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York, 1987.

Materiály ke cvičení:
Témata č. 1 a 2, stacionarita a autokovarianční funkce.
Téma č. 3, vlastnosti podle kvadratického středu.
Téma č. 4, spektrální rozklad autokovarianční funkce.
Téma č. 5, lineární modely časových řad.
Témata č. 6, 7 a 8, invertibilita ARMA modelů, lineární filtry, ergodicita.
Téma č. 9, predikce.