Výuka - LS 2010/2011

Cvičení z Pravděpodobnosti a matematické statistiky (NSTP022)

Informace k organizaci cvičení a podmínky získání zápočtu najdete zde.
Doporučená literatura: Dupač, V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, Praha, 2005.

Upozorňuji, že na cvičení (a zvláště písemky), může být vhodné přinést si kalkulačku.

Písemky:

OPRAVNÁ PÍSEMKA se bude psát v podnělí 30. května od 14 hodin v K1. Potrvá 90 minut, můžete používat skripta a kalkulačku. Obsahem písemky bude průřez látkou celého semestru.

Třetí písemná práce se psala 23.5., výsledky najdete zde. Pro úspěšné napsání písemky bylo potřeba získat 10 bodů z 15 možných (viz podmínky získání zápočtu). V dokumentu najdete i informaci o tom, zda jste splnili podmínky udělení zápočtu, nebo jestli vás čeká opravná písemka. Na písemku se můžete přijít podívat ve středu 25.5. v 15:30 (důrazně doporučuji všem, kdo získali méně než 10 bodů), sejdeme se v prvním patře u praktika KPMS.

Druhá písemná práce proběhla 2.5., výsledky najdete zde. Pro úspěšné napsání písemky bylo potřeba získat 10 bodů z 15 možných (viz podmínky získání zápočtu). Pokud jsem u Vašeho jména nenašel přezdívku určenou k publikování výsledků na webu, nejste v tabulce uvedeni. Máte-li zájem zjistit svůj výsledek dříve než v pondělí na cvičení, kontaktujte mě emailem.

První písemná práce proběhla 4.4., výsledky najdete zde. Pro úspěšné napsání písemky bylo potřeba získat 10 bodů z 15 možných (viz podmínky získání zápočtu). Pokud jsem u Vašeho jména nenašel přezdívku určenou k publikování výsledků na webu, nejste v tabulce uvedeni. Máte-li zájem zjistit svůj výsledek dříve než v pondělí na cvičení, kontaktujte mě emailem.

Materiály k jednotlivým cvičením:

Cvičení č. 1 - klasická pravděpodobnost (21.2.2011)
Cvičení č. 2 - nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec (28.2.2011)
Cvičení č. 3 - diskrétní náhodné veličiny (7.3.2011)
Cvičení č. 4 - spojité náhodné veličiny (14.3.2011)
Cvičení č. 5 - náhodné vektory (21.3.2011)
Cvičení č. 6 - náhodné vektory II. (28.3.2011)
Cvičení č. 7 - limitní věty (4.4.2011)
Cvičení č. 8 - limitní věty II. (11.4.2011)
Cvičení č. 9 - CLV, bodové odhady (18.4.2011)
Cvičení č. 10 - bodové odhady (2.5.2011)
Cvičení č. 11 - intervalové odhady (9.5.2011)
Cvičení č. 12 - testování hypotéz (16.5.2011)

Doplňkové materiály:

Odkazy na další materiály s příklady k procvičení (a případně jejich výsledky) najdete na stránkách Ing. Marka Omelky, PhD., nebo Doc. RNDr. Daniela Hlubinky, PhD. (centrální stránka pro všechny paralelky)