Samoopravné kódy (NMIB004) - informace k přednášce v zimním semestru 2009/2010.

Upozornění: Tato stránka se týkala přednášky v zimním semestru 2009/2010. Odkaz na aktuální přednášku hledejte na domovské stránce.

Základní informace

Sylabus a základní informace viz popis předmětu ve Studijním informačním systému.

Zkouška

Zkouška bude písemná a proběhne v následujících termínech:

Požadavky budou obvyklé: znalost probraných kódů a jejich vlastností (viz také Malý atlas kódů) a znalost probraných odhadů i dalších pojmů z přednášky. Pozornost určitě věnujte příkladům z přednášky. Nedoporučuji podceňovat ani schopnost tvrzení z přednášky (zvláště pak vlastnosti kódů a odhady) dokázat.

Skripta

V elektronické podobě jsou k dispozici různá skripta ve formátu PDF:

Malý atlas samoopravných kódů

K dispozici je také tato stránka:

Další zdroje