Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


Oktilky

Oktilky jsou desková hra, kterou vytvořil Dale Walton. Skládají se z hracího plánu a osmnácti osmistranných kartiček, kterým budeme říkat oktilky také. Každá z kartiček má na sobě čtyři cestičky a osmnáct oktilek vyčerpává právě všechny možnosti, jak mohou být strany osmiúhelníku čtyřmi cestičkami propojeny.

S oktilkami bylo vymyšleno mnoho hlavolamů, her pro jednoho i her pro dva až čtyři hráče. Zde jsou uvedena pravidla základní verze pro dva až čtyři hráče, která se v angličtině nazývá Move Over. Další verze nesou názvy například Team Up, Scavenger Hunt a Connect The Dots a vy si jejich pravidla jistě sami budete umět najít.

Cíl hry:

Cílem hry je jako první přemístit všech svých pět figurek z výchozích domečků do cílových domečků na opačné straně hracího plánu.

Začátek: Na startu si hráči vyberou jednu barvu figurek (na Bedně můžete použít lentilky, které jsou součástí povinného vybavení) a dohodnou se, s kolika figurkami budou hrát. Možné počty jsou tři až pět a zvolený počet ovlivňuje především délku partie. Každý hráč začíná ze svých výchozích domečků, což je pětice vyšrafovaných kroužků na okraji hrací desky, která je propojená na dvě sousední osmistranná pole. Hráči umístí své figurky libovolně na své výchozí domečky. Všech osmnáct oktilek se zamíchá a balíček se položí zakrytě vedle hracího plánu.

Kladení kartiček:

Hráč na tahu si vezme vrchní oktilku, umístí ji na hrací plochu a potom po této oktilce posune jednu ze svých figurek. Umístěná oktilka může být součástí delší cesty.

Oktilku lze umístit na kterékoliv volné osmistranné pole nebo ji lze vyměnit s oktilkou již umístěnou. V každém případě musí být hráč schopen posunout po nově umístěné oktilce jednu ze svých figurek. Odstraněná oktilka se položí dospod balíčku.

Jakmile je všech sedmnáct polí hracího plánu zaplněno, je možné oktilky už pouze vyměňovat a s odstraněnou oktilkou vždy hraje další hráč na řadě.

Výměna za novou oktilku je povinná, nelze pouze pootočit nebo přemístit již položenou oktilku nebo dokonce posunout figurku po nezměněném hracím plánu.

Pohyb figurek:

Cestičky mezi sebou propojují domečky na okrajích a křižovatky uvnitř hracího plánu (nevyplněné kroužky). Figurky se po těchto cestičkách pohybují vždy z kroužku do kroužku. Jedna souvislá cestička může být složena i z několika oktilek.

Pokud se na oktilce cestičky setkávají, plynule se kříží, nikdy se navzájem neblokují. Cestičky na oktilkách mohou navazovat na cestičky vytištěné na hracím plánu.

Hráč smí figurkami pohybovat po cestičkách kterýmkoliv směrem, avšak nesmí se nikdy vrátit do jednoho ze svých výchozích domečků ani vstoupit do žádného z cílových domečků soupeře. Figurka se musí zastavit na prvním kroužku, kterého po cestičce dosáhne. Jsou povoleny uzavřené tahy, při nichž je výchozí i cílová křižovatka stejná, pokud při nich figurka projde přes nově umístěnou oktilku.

V každém kroužku smí stát pouze jedna figurka. Pokud hráč figurkou dosáhl jednoho ze svých cílových domečků, musí v něm už zůstat.

Speciální pravidla:

Na konci hráčova kola musí být alespoň jeden z jeho výchozích domečků prázdný. Hráč je případně povinen umístit svoji kartičku tak, aby mohla jedna jeho figurka domeček opustit. Toto pravidlo zabraňuje tomu, aby hráč blokoval soupeře v dosažení jeho cílového domečku.

Hráč smí svůj tah i zcela vynechat. Pokud v jednom kole vynechají všichni hráči, první hráč, který může táhnout, táhnout musí.

Příjemnou zábavu!

Originální verze těchto pravidel: http://www.gamepuzzles.com/octilesh.htm

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 27, 2008, at 01:48 PM
@]