Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsZS1920

Matematický proseminář

Cílem je rozvoj a propojení středoškolských a vysokoškolských matematických dovedností studentů prvního ročníku. Nutnou podmínkou zápočtu je docházka na hodiny (povoleny jsou 3 absence). Studenti, kteří splní nutnou podmínku, mohou dostat zápočet buď za aktivní účast, nebo za úspěšné napsání závěrečného testu. Aktivní účast znamená zapojení do hodiny, typicky předvedení řešení nějaké úlohy u tabule. Zápočet získají ti, kteří mají aktivních účastí nejhůř o jedna méně než je medián skupiny (přesněji té její části, která plní nutnou podmínku).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 04, 2019, at 05:32 PM
@]