Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsZS1718

Matematický proseminář, NMUM161, ZS 2017/18

Dvě paralelky, jedna čtvrtek 17:20, T8, druhá pátek 10:40, K6

Program prosemináře a sady úloh

5./6. října - Zahájili jsme téma komplexních čísel a využili sady k přednášce Mirka Rokyty z Úvodního kurzu z matematiky

12./13. října - Pokračujeme s komplexními čísly, s využitím úloh ze sady z minulého roku.

Zápočet

Zápočtové podmínky jsou stanoveny pro všechny paralelky Matematického prosemináře centrálně. Na prosemináři 4./5. ledna se bude psát test na témata probíraná v průběhu prosemináře. K získání zápočtu bude třeba získat alespoň 60% bodů. Test nemusí psát studenti, kteří se budou aktivně účastnit prosemináře. Aktivní účast na prosemináři znamená zejména předvádění vyřešených úloh u tabule, za každou takovou úlohu může být udělen 1 bod, je třeba získat alespoň 6 bodů. Za jednu vyučovací hodinu může student získat nejvýše 1 bod. Případné opravné termíny písemek budou domluveny individuálně. Zúčastnit se opravného termínu může jen student, který se zúčastnil termínu řádného, nebo se z něj předem z vážných důvodů omluvil.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 13, 2017, at 06:53 AM
@]