Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsLS1718

Matematický proseminář, NMUM161, LS 2017/18

V zimním semestru byl proseminář založený (až na samotný začátek) na práci ve skupinách. V nich jsme si zkoušeli navzájem vysvětlovat důkazy, především obtížnějších tvrzení z povinných přednášek, a učili jsme se tak do detailu rozumět jejich jednotlivým krokům. V letním semestru budeme pokračovat podobným stylem, vedle prezentací důkazů zkusíme občas nějaký i vymyslet, nebo společně prozkoumat nějaký zajímavý matematický problém. Proseminář stojí a padá s tím, jak aktivně se do něj přítomní studenti zapojují, a za toto zapojení je zpravidla i udělen zápočet. Zapojení je nicméně dobrovolné a každý student má možnost získat zápočet i formou zápočtového testu na poslední hodině.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 06, 2018, at 02:48 AM
@]