Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsLS1617

Matematický proseminář, LS 16/17

M5, každé úterý 10:40 - 12:10, a M6 každé úterý 12:20 - 13:50

Cílem prosemináře je prohloubit znalosti středoškolské matematiky a propojit je s matematikou vysokoškolskou. Výběr témat závisí na zájmu zapsaných studentů. Za tímto účelem je zde anketa, na základě níž bude naplánována první polovina prosemináře, pak uděláme ještě jednu na druhou polovinu.

Novinky

14.4. Pomalu končíme s šifrováním, vyplňte prosím novou anketu.

6.4. Zabývali jsme se základy modulární aritmetiky. Úlohy z nové sady byly přiděleny v tabulce domácích úloh.

9.3. Sada rozšířena o 3 úlohy, které byly v tabulce přiděleny studentům.

2.3. Na příští proseminář 7.3. si prosím připravte domácí úlohy z následující sady.

Zápočet

Proseminář bude kromě výkladu zahrnovat i různé formy aktivity studentů - počítání v lavicích, počítání na tabuli, domácí úkoly, prezentace nějakého tématu či tvrzení, týmové řešení úloh a další. Za tyto aktivity budou udělovány body, jedním z kritérií zápočtu bude dostatečný (tj. od mediánu skupiny příliš se nelišící) počet bodů. Druhým kritériem pro zápočet bude týmový projekt, zahrnující sepsání textu v rozsahu cca 4-5 stran a jeho prezentaci na posledním prosemináři, a to v týmu 3-4 studentů. Návrhy témat budou zveřejněny.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 14, 2017, at 09:03 AM
@]