Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsLS1516

Matematický proseminář, LS 15/16

T9, Troja, každé pondělí 12:20 - 13:50

(paralelka v úterý neprobíhá, přihlásil se pouze jeden student)

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti studentů ze středoškolské matematiky. Náplň závisí na zájmu a znalostech přítomných. V tomto semestru se zatím věnujeme tématům z knihy J. Stillwela Numbers and Geometry, zejména:

  • dělitelnost, prvočíselný rozklad, Eukleidův algoritmus
  • důkaz nekonečným sestupem, iracionální čísla a konstrukce pravítkem a kružítkem
  • pythagorejské trojice, racionální parametrizace kvadratických křivek, stereografická projekce
  • racionální trojúhelníky, Heronův vzorec, Brahmaguptův vzorec
  • modulární aritmetika, Malá Fermatova věta, Čínská věta o zbytcích
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 12, 2016, at 01:54 PM
@]