Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MATproFLS2122

Matematika pro fyziky II, NOFY163, LS21/22

Přednášející D.Pokorný, cvičící M. Bulíček, L. Krump, D. Šmíd

Zápočet za 50% docházku, body ke zkoušce za 5 DÚ po 4 bodech.

16.-17.2. - Fourierovy řady - spočteny řady pro funkce x, |x|, sgn(x), x^2 a sinová pro x^2, k tomu asi 4-5 číselných řad, které přirozeně vyplynuly dosazením nebo z Parsevalovy rovnosti. ¨

23.-24.2. - Funkce v komplexním oboru - vztahy mezi funkcemi, obrazy množin, holomorfní funkce. DÚ 1 (do 11.3.)

2.-3.3. - Křivkový integrál

9.-10.3. - Cauchyova věta a Cauchyho vzorec

16.-17.3. - Logaritmus a obecná mocnina DÚ 2 (do 1.4.)

23.-24.3. - Laurentovy řady

30.-31.3. - Reziduová věta I

6.-7.4. - Reziduová věta II DÚ3 (do 22.4.)

13.-14.4. - Reziduová věta III

20.-21.4. - Fourierova transformace DÚ4 (do 6.5.)

27.-28.4. - Distribuce a operace s nimi

4.-12.5. - Fundamentální řešení ODR DÚ5 (do 23.5. - pokud odevzdáte dříve kvůli předtermínu, napište mi)

18.-19.5. - Fourierova transformace distribucí

Materiály ke studiu: M.Pokorný/R.Černý 4, Čihák, Kopáček IV, Kopáček Příklady V, Kopáček Příklady IV, V.Souček MA pro F, O.Souček - řešení příkladů, M.Bulíček - řešení příkladů

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 13, 2022, at 07:35 PM
@]