Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LieGrpLS1819

Úvod do teorie Lieových grup, NMAG334, LS 17/18

Přednáška a cvičení každý čtvrtek 9:00 - 12:10 v seminární místnosti MÚUK

Cílem přednášky je podat základy teorie Lieových grup, Lieových algeber a jejich reprezentací. Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičení. Neúčast je třeba po dohodě s přednášejícím nahradit domácími úkoly.

Průběh kurzu

21.2. Maticové Lieovy grupy, příklady, topologické vlastnosti (kompaktnost, souvislost, jednoduchá souvislost). Hall, kapitola 1

28.2. Exponenciála a logaritmus matice, Lie Product Formula, jednoparametrická podgrupa, Lieova algebra maticové Lieovy grupy, abstraktní Lieova algebra, zobrazení ad. Hall, kapitola 2

7.3. Vztah homomorfismu maticových Lieových grup a homomorfismu příslušných Lieových algeber, zobrazení Ad a jeho vztah k ad. Hall, kapitola 2

14.3. Maticová Lieova grupa je Lieova grupa, určení homomorfismu Lieových grup homomorfismem Lieových algeber, BCH formule (informativně). Hall, kapitola 2 a 3

21.3. Reprezentace grupy a algebry, reprezentace sl(2,C). Hall, kapitola 4

Literatura

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 27, 2019, at 02:46 PM
@]