Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFLS2021

Lineární algebra II pro fyziky, NOFY142, LS 20/21

Přednášející Dalibor Šmíd, cvičící Jaroslav Hron, Petr Somberg, Martin Sýkora, Dalibor Šmíd, Martin Zika

Plán kurzu

Den přednáškyTéma přednáškyCvičeníŘešeníPoznámka
2.3.Skalární součinC1R1
9.3.Skalární součin IIC2R2
16.3.OrtogonalizaceC3R3
23.3.Ortogonální diagonalizaceC4R4Malý test 1 (na cvičení 24. a 29.3.)
30.3.Matice OG projekcíC5R5
6.4.Singulární rozkladC6R6
13.4.Kvadratické formyC7R7
20.4.KvadrikyC8R8
27.4.Jordanův tvarC9R9Malý test 2 (na cvičení 28.4. a 3.5.)
4.5.ExponenciálaC10R10
11.5.Tenzory IC11R11
18.5.Tenzory IIC12R12
25.5.Pozdní sběrC13
1.6.Velký test

Odkazy: Web LAI v ZS, Skripta, Kurz na Moodlu, Digesty Lukáše Krumpa, Požadavky k zápočtu a zkoušce

Organizace kurzu

 • Základním zdrojem jsou elektronická skripta a úlohy na cvičení zveřejněné na tomto webu. Další studijní materiály jako záznamy přednášek a úvody ke cvičením budou v Moodlu. Pod tabulkou je odkaz na digesty k (loňským) cvičením od Lukáše Krumpa. Seznam doplňující literatury je níže na této stránce.
 • Přednášky a cvičení probíhají na Zoomu. Přednášek a cvičení se účastněte pod svým reálným jménem a příjmením, přezdívky nebudou vpuštěny.
 • Zapište se do přidruženého kurzu na Moodlu UK, v rámci něj se přidejte do paralelky na cvičení (stejné jako jste podle SISu).
 • Každý týden budete moci k tématu přednášky vyplnit on-line kvíz (v Moodlu, do pondělí 21:00) a budete se moci prostřednictvím něj na cokoli zeptat. Za úspěšné vyplnění kvízu můžete získat 2 body k domácímu úkolu na dané téma. Otázky se budou týkat kapitoly ze skript k poslední a k následující přednášce.
 • Cvičení jsou založena na skupinovém řešení úloh s podporou cvičícího. Mějte při nich zapnutou kameru a aktivně komunikujte. Za semestr se musíte aktivně zúčastnit alespoň 9 cvičení.
 • Tématem cvičení je vždy téma přednášky z předcházejícího týdne. V příslušné sadě jsou úlohy zahřívací, základní a rozšiřující, jsou v ní i domácí úlohy a občas otázky na zamyšlení. K zahřívacím a základním úlohám se budeme snažit zveřejňovat řešení. Domácí úkol je třeba odevzdat následující týden a za který můžete dostat až 8 bodů. Domácí úkoly se budou odevzdávat skupinově, termín bude vždy pondělí 12:00.
 • Dva malé zápočtový testy budou zadány na cvičení v určených týdnech. Každý bude trvat 30 minut a není možné jej opravit ani nahradit. Malý test je hodnocen 10 body a pokrývá celou dosavadní látku dle plánu kurzu.
 • Na poslední přednášce bude zadán velký zápočtový test, trvá 90 minut, je za 30 bodů. Pokrývá látku za celý semestr. Velký test má dva opravné termíny ve zkouškovém období, paralelně s prvními dvěma termíny zkoušky.
 • Zkouška bude sestávat ze tří částí: orientačního testu na 50 minut, bezprostředně navazujícího teoretického testu na 90 minut a ústní zkoušky. Zkouška je písemná, proběhne v 5-6 termínech během zkouškového období. Zkouší se porozumění pojmům a tvrzením v přednášce a schopnost přesného matematického vyjadřování. Přehled požadavků ke zkoušce bude zveřejněn na těchto stránkách, víceméně bude odpovídat obsahu skript.

Podmínky zápočtu a zkoušky

Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně tři kritéria:

 • získat alespoň 80 bodů ze 120 za kvízy a domácí úkoly
 • aktivně se účastnit alespoň 9 cvičení z celkového počtu 12-14 dle rozvrhu
 • získat 25 bodů z 50 za dva malé a jeden velký zápočtový test nebo 15 bodů z 30 za jeden ze dvou opravných zápočtových testů

Zkouška sestává ze dvou částí:

 • 50-minutový orientační test, z nějž je třeba získat 7 bodů z 10, jinak je hodnocení "neprospěl"
 • 90-minutový zkouškový test za 10 bodů, jehož výsledek v součtu s výsledkem orientačního testu určuje známku (méně než 10 : 4, 10-13 : 3, 13.5 - 16.5 : 2, 17-20 : 1).

Další studijní materiály

Říká se, že polovina (vysokoškolské) matematiky tak či onak souvisí s lineární algebrou. Tomu odpovídá i postavení kurzů lineární algebry ve studijních plánech univerzit a obrovské množství dostupné literatury. Pro náš kurz je praktické specifikovat jeden referenční studijní materiál, ale každému studentovi lze jen doporučit, aby se podíval i na to, jak se podobná témata pojednávají jinde.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 25, 2021, at 11:28 PM
@]