Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


AlgTop

Algebraická topologie

Přednáška seznamuje se základy homotopické, homologické a kohomologické teorie zhruba v rozsahu kapitol 1 až 3 knihy Allena Hatchera Algebraic topology. Pokud zbyde čas, můžeme přidat další témata dle zájmu přítomných, například spektrální posloupnosti, Čechovu a de Rhamovu kohomologii, charakteristické třídy a další.

Archiv: Seznam příkladů na zápočet v ZS 2008/09 (může být modifikováno):

Výběr 10 příkladů z (Hatcher - Algebraic Topology)

str. 38-40, úlohy 2,3,5,7,12,13,18,20

str. 52-55, úlohy 2,3,7,8,9,10,14,16,18,19,20,21

str. 79-82, úlohy 1,2,5,7,9,12,13,15,16,17

str. 131-133, úlohy 4,5,8,9,11,16,17,18,19,20,26,28,29,31

str. 155-159, úlohy 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,28,29,32,33,38,40,41,43

str. 204-206, úlohy 2,3,5,6,8abc,9

str. 228-230, úlohy 1,3ab, 9, 10, 11

str. 267, úlohy 1,2,3,6

Vyberte si prosím úlohy z alespoň sedmi různých kapitol.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 01, 2010, at 01:58 PM
@]