Stručný životopis

(Tomáš Roubíček)


Základní údaje:

1956 (23.dubna) narozen v Praze;
1980 Ing., obor "Elektronické počítace", FEL, ČVUT;
1981-1982 stáž, katedra matematiky, FJFI, ČVUT;
1982-1985 aspirantura, SVT ČSAV;
1985-2019 ÚTIA ČSAV (resp. ÚTIA AV ČR);
1987 CSc. v oboru "Technická kybernetika" (rok obhajoby);
1995-nyní MÚ UK (oddělení matematického modelování);
1995 DrSc. (fyzikálně-matematickě vědy) v oboru "Matematická analýza" (rok obhajoby);
2000 Doc., Karlova universita, obor "Matematika - matematická analýza".
2007 profesor, obor "Matematika - matematická analýza" (jmenován 16.4.2007, instalován v MUUK 2008-2011);
2008-nyní ÚT AV ČR (oddělení termodynamiky).
2011-2014 ZČU Plzeň Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM).

Odborné zájmy:

Zahraniční pobyty:

pobyty 3 měsíce a delší: a další kratší pobyty na universitách nebo akademických institucích v:
Bath, Bergen, Berlín, Berkeley (CA), Blacksburg (VA), Brescia, Bukurešť, Ciudad Real, DeKalb (IL), Dráždany, Essen, Gainesville (FL), Glasgow, Graz, Greifswald, Jerusalem, Jyvaskyla, Kiel, Lausanne, Madrid, Minneapolis (MN), Newark (DE), Pasadena (CA), Pavia, Pittsburgh (PA), Rehovot, Sofie, Udine, Terst, Warwick/Coventry, Varšava, Würzburg, Záhřeb, Zürich.

Publikační aktivita a citace:

4 knihy, > 150 článků a 30 příspěvků do sborníků či kapitol v knihách s cca 50 spoluautory (Erdösovo číslo=3),
Citace: dle RG: >4k, Scopus nebo MathSciNet- nebo Mendeley- nebo WoS: >2k, H-index >25, google: >6k, rychlost v posledních letech ~400/rok, H-index >30
.

Členství v redakčních radách:

GAMM -Mitteilungen, J.Wiley, od 2019.
M3AS (= Mathematical Models and Methods in the Applied Sciences), World Scientific, od r.2016.
M2AS (= Mathematical Methods in the Applied Sciences), J.Wiley, od r.2012.
ZAMM (= Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik), J.Wiley, od r.2007.

Ocenění:

2022zvolení do Učené společnosti ČR (doživotní členství)
2017Speciální číslo Disc. Cont. Dynam. Systems - Ser. S, č.6, str.1207-1561, editoři a autoři úvodníku: B.Benešová a M.Kružík.
1999 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum (viz MFF, MŠMT, UK, ČTK)

Různé:

  • Členství ve vědeckých společnostech:
  • Příležitostné posudky grantových projektů pro GAČR, DFG, NSF, ISF, ASF (WFW), NCN (Polsko), ERC, a ruzné panely (komise pro ceny na 7EMC), aj.
  • Školitel 3 doktorandù, 6 diplomantů, 2 bakalářů.
  • Přednášky na MFF UK, ČVUT, a Univ. Vídeň
  • Členství v komisích:
  • Přidružený člen: