Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum

Výroční cenu ministra školství za výzkum převzali dne 24. listopadu 1999 z rukou Eduarda Zemana děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) Petr Pokorný a Tomáš Roubíček z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Tuto Cenu ministr školství uděluje od roku 1995, vždy při příležitosti Mezinárodního týdne vědy a míru 5. až 11. listopadu. S udělením medaile a diplomu je spojena i finanční odměna. Cenu je možné udělit za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu, od jehož prvního publikování neuplynulo více než pět let. Slavnostního setkání ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT se dále zúčastnili náměstek Josef Průša, prof. Rudolf Zahradník - předseda AV ČR a členové komise, která Cenu uděluje: mj. prof. Jan Peřina, prof. Pavel Kratochvíl, prof. Ladislav Hejdánek, prof. Josef Koutecký, prof. Jaroslav Kurzweil, prof. Zdeněk Lojda, prof. Oldřich Nečas, prof. Jiří Komrska aj.

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., který je také ředitelem Biblického institutu, získal cenu za soubor několika monografií, mezi nimi za svou nejznámější práci Píseň o perle. Je autorem mnoha časopiseckých prací i monografií z religionistiky a biblistiky. Odborně se zabýval mimo jiné i řeckou literaturou v období helenismu a římského císařství. Do roku 1967 působil Pokorný v Praze jako farář, od roku 1968 přednáší na Evangelické teologické fakultě. Učil také na řadě zahraničních univerzit. Jeho laudatio přednesl prof. Josef Koutecký - z jeho projevu vyjímáme: "Univerzita Karlova si této ceny nesmírně váží, jsme hrdi na prof. Pokorného i na jeho neobyčejné dílo, poděkování patří i člověku nejbližšímu, paní doc. Věře Pokorné, manželce oceněného.

Ing. Tomáše Roubíčka, který nyní působí rovněž jako vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, ministr ocenil za výsledky dosažené v aplikované matematické analýze. Představil ho doc. Milan Mareš: "Ing. Roubíček se stal velmi brzy velkou vědeckou osobností a dosáhl mezinárodního uznání ve svém náročném oboru, kterému se tak plně věnuje. Jeho ocenění je i důkazem toho, že slova o nespolupráci a nepropojenosti vysokých škol a ústavů AV ČR jsou lichá."

Dosud bylo oceněno deset vědců, mezi nimi imunolog Jan Bubeník, orientalista a archeolog Petr Charvát, prorektor UK a významný český onkolog Pavel Klener.