Ministr školství Eduard Zeman dnes udělil výroční ceny za výzkum

PRAHA 25. listopadu (ČTK) - Výroční cenu ministra školství za výzkum dnes v Praze převzali z rukou Eduarda Zemana děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) Petr Pokorný a Tomáš Roubíček z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cenu za výzkum ministr školství uděluje od roku 1995, vždy při příležitosti Mezinárodního týdne vědy a míru 5. až 11. listopadu. S udělením medaile a diplomu je spojena i finanční odměna ve výši 60.000 korun.

Petr Pokorný, který je také ředitelem Biblického institutu, získal cenu za soubor několika monografií, mezi nimi za svou nejznámější práci Píseň o perle. Je autorem mnoha časopiseckých prací i monografií z religionistiky a biblistiky. Odborně se zabýval mimo jiné i řeckou literaturou v období helenismu a římského císařství. Do roku 1967 působil Pokorný v Praze jako farář, od roku 1968 přednáší na Evangelické teologické fakultě. Učil také na řadě zahraničních univerzit.

Tomáše Roubíčka, který nyní působí rovněž jako vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, ministr ocenil za výsledky dosažené v aplikované matematické analýze.

Dosud bylo oceněno deset vědců, mezi nimi imunolog Jan Bubeník, orientalista a archeolog Petr Charvát, prorektor UK a významný český onkolog Pavel Klener.

Věra Tůmová ib hlš kar