English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE


Marek Omelka
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky,
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8.


email

Kde mě najdete?

Má kancelář se nachází v druhém patře v místnosti K 234. Dveře přímo vedle hlavního schodiště (foto), zvonek Omelka/Pešta. Telefon 22 191 3400.

[Click to enlarge image]