Zimní semestr 2023/2024:

Matematický proseminář I

Didaktika deskriptivní geometrie IPředměty vyučované v letech 2008 až 2023:

Deskriptivní geometrie I, II

Deskritpivní geometrie pro nedeskriptiváře I

Dějiny deskriptivní geometrie

Didaktika deskriptivní geometrie

Didaktika deskriptivní geometrie I, II

Didaktika matematiky – cvičení

Kartografie

Matematický proseminář I, II

Metody řešení matematických úloh

Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie

Praktické aspekty vyučování matematice

Základy planimetrie

Základy rovinné geometrie