Výsledky a návody k úlohám zadaným na přípravných kurzech k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:

Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti (22. 2. 2023)

Shodná zobrazení, stejnolehlost, konstrukční úlohy (29. 3. 2023)

Analytická geometrie lineárních útvarů (5. 4. 2023)

Kuželosečky (19. 4. 2023)


Oficiální stránky přípravného kurzu