PEYTO LAKE, ICEFIELDS PARKWAY | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 422)   Longitudinální a panelová data

Prednáška: Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, PhD.

Cvičenie: Čt 10:40 - 12:10 | @K9
Cvičenie: Čt 12:20 - 13:50 | @K4 (výmena na základne požiadavky študentov)


Základné informace

Predbežný sylabus cvičenia (bude upresnený v priebehu semestra)Disclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 21.června, 2019), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získanie zápočtu sa riadi výhradne pravidlami podrobne uvedenými na tejto webovej stránke (resp. stručna na oficiálnej stránke predmetu v SIS).