TERYHO CHATA, MALA STUDENA DOLINA, VYSOKE TATRY | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Úvod do programování v R

Výuka: Čt: 12:20 -- 13:50 @K4 | (sudé týdny semestru)


Aktuálne | ZS 2023/2024

07/11/23
Výuka seminaru NMSA230 bude vo štvrtok, dňa 09/11/23, zrušená. Ďalší seminár sa uskutoční štandardne podľa rozvrhu, t.j. vo štvrtok, 23/11/23 od 12:20 v posluchárni K4.

01/10/23
Výuka semináru NMSA 230 začne v druhom týždni semestru, t.j. v stredu, 12.10.2023 (od 12:20 v posluchárni K4). Výuka bude prebiehať v súlade s rozvrhom v SIS, t.j. v párnych týždňoch semestra -- konrétne v dňoch 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12 a 11/01.


Základné informácie


Orientačný sylabus výuky | ZS 2023/2024

Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 23.června, 2023), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie a detailne popisanými na tejto stránke.