name
Kombinatorika na slovech
Přednášky
Komutující a konjugovaná slova
Věta Lyndona a Schützenbergera
Slova s více periodami (včetně alternativních důkazů Periodického lemmatu)
Neohraničená slova a (lokální) periody
Principiální řešení a kanonický rozklad
Podpologrupy volné pologrupy a věta o defektu
Věta o kompaktnosti
Článek: Algebraic Properties of Word Equations
Zkouška
Požadavky