Cvičení k předmětu Lineární algebra a geometrie NALG001

St 9:50 - 11:20 M4 (skupina 64)

Podmínky pro získání zápočtu:

Během semestru se budou psát dvě písemky.

Pro externí studenty: Pokud nesplní podmínky pro interní studenty, musejí z písemky ve zkouškovém období získat 75% bodů.

Termín první písemky:

Termín druhé písemky:

Prezence a výsledky písemek

Ve zkouškovém LS vypíšu ještě jeden termín opravné zápočtové písemky. Zájemci mi mohou napsat e-mailem, ve které části zkouškového by se jim to lépe hodilo.

Materiály

Hledání průniků vektorových prostorů
Příklady na homomorfismy
Hledání inverzních matic
Soustavy nad racionálními čísly
Soustavy modulo malá prvočísla
Soustavy nad komplexními čísly
Soustavy nad čtyřprvkovým tělesem

Odkazy na různé stránky věnované lineární algebře (a z nich další odkazy na jiné - případně stejné - seznamy odkazů ...) :