Geometrie I — Γεωμετρία α´

Zkouška
Početní složka: příklady na aplikaci probrané látky; osnova.
Teoretická složka: definice a věty včetně odvození a důkazů; podrobná osnova předmětu jako základ přípravy ke zkoušce.
Početní i teoretická složka jsou v rámci jednoho testíku.

Sbírka řešených příkladů ke cvičení: zde v pdf.

Literatura
- Sekanina, M. a kol.: Geometrie I. SPN, Praha 1986.
(orientační odkazy do Sekaninovy učebnice: zde)
- Boček L., Kočandrle M.: Analytická geometrie. Série Matematika pro gymnázia. 3. vyd., Prometheus, Praha, 2010. (užitečné pro srovnání se školskou praxí)
- Kubát, V., Trkovská, D.: Analytická geometrie v afinních a eukleidovských prostorech. Matfyzpress, Praha, 2011.
- Lávička, M.: Geometrie 1. Plzeň, 2006. (pouze kapitoly 1, 2, 4)
- tabule z doby kovidu: zde zip (jen pro velmi hrubou orientaci)
- poznámky k zavedení skalárního součinu
- poznámky k zavedení vektorového součinu
- obrázek ke geometrickému významu determinantu
- vzdálenost dvou podprostorů: obecná věta i výpočet pomocí Gramova determinantu zde v pdf
- různá odvození: Hérónův vzorec

Předpokládané vstupní znalosti:
matice přechodu, homomorfismy, lineární formy, skalární součin, Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces, ortogonální doplněk, znalost analytické geometrie v rozsahu SŠ