Matematická analýza II - NOFY152:

Před apokalypsou

cvičení čtvrtek 14:50
Příklady na 20.2.2020 a 27.2.2020 (Taylorovy polynomy)
Příklady na 27.2.2020 (určitý integrál)
Příklady na 5.3.2020 (aplikace určitého integrálu) Tabulka vzorečků ze stránek M. Pokorného, které budeme používat


Po apokalypse

Základní informace k distančnímu způsobu výuky:
zápočet - ke získání zápočtu bude stále nutno dosáhnout alespoń 15 bodů (z max. 40), body budou udělovány za včas odevzdané domácí úkoly (30 bodů) a za speciální úlohy na bonusové body (10 bodů). Tyto body budou započítány i do výdledku zkoušky (ať už bude její forma jakákoliv), podobně jako v zimním semestru
bonusové body - v každé pondělí, středu a pátek ve 14:00 (+-) umístím na tuto stránky příklad za bonusové body, kdo mi jako první pošle správné řešení obdrží 10 bonusových bodů

Výuka bude probíhat tak, že na každé téma bude video-tutoriál sestávající z přehledu základních metod (jako bývaly příklady na počátku cvičení) doplněný o odkazy na různé sbírky (řešených i neřešených) příkladů, plus sady domácích ůkolů. Konzultace budou vedeny pres email či případně (po předchozí domluvě) přes Skype.

celkové bodování domácích úkolůNekonečné řady:
Tutoriál (snad během pár dní), prozatím jen slidy (číselné řady) (mocninné řady)
domácí ůkoly, termín odevzdání 5.4.2020 (1 bod za každý příklad) komentář k řešení
dodatečné (dobrovolné) domácí úkoly ze stránek J. Málka:
řady s obecnými členy, řešení
mocninné řady řešení

příklady na bonusové body (aktuálně dva nevyřešené příklady)

příklady ze stránek M. Pokorného řady s nezápornými členy řady s obecnými členy mocninné řady
(řešené) příklady ze stránek M. Zeleného číselné řady
(řešené) příklady ze stránek K. Kuncové (víceméně řešení 7. kolekce ůloh M. Pokorného) mocninné řady
rozpracovaná skripta kol. Picka a spol: str. 189-202 (číselné řady), str. 411-418 (mocninné řady)


Obyčejné diferenciální rovnice:
separované proměnné (tutorál první část) (tutorál druhá část) (slidy)
převod na separované proměnné (tutorál první část) (tutorál druhá část) (slidy)
lineární rovnice 1. řádu (a převod na ně) (tutorál první část) (tutorál druhá část) (slidy)
lineární rovnice s konstantními koeficienty (slidy) (tutorál první část) (tutorál druha část) (tutorál treti část)

domácí ůkol na separaci proměnných a spol., termín odevzdání 22.4.2020 - 20.4. oprava překlepu v zadání 3. příkladu (akceptováno bude řešení kterékoliv varianty) (2 body za každý příklad)
komentář k řešení část 1. komentář k řešení část 2.
domácí ůkol na linearni rovnice., termín odevzdání prodloužen do 8.5.2020 (2 body za každý příklad)

online sbírka příkladů T. Bárty a D. Pražáka
separované proměnné a spol.
lineární rovnice 1. řádu (a spol.)
lineární rovnice s konstantními koeficienty

příklady na bonusové body (aktuálně spousta nevyřešených příkladů)
příklady ze stránek M. Pokorného separované proměnné a spol. lineární rovnice 1. řádu konstantní koeficienty


Funkce více proměnných:
spojitost a limita funkcí více proměnných (tutoriál) (slidy)
parciální derivace a totální diferenciál (tutoriál) (slidy)
věta o implicitní funkci (tutoriál první část) (tutoriál druhá část) (slidy)
volné extrémy funkcí více proměnných (tutoriál první část) (tutoriál první část) (slidy)
vázané extrémy funkcí více proměnných (tutoriál první část) (tutoriál druhá část) (tutoriál třetí část) (tutoriál čtvrtá část) (tutoriál pátá část) (slidy)

domácí ůkol na implicitní funkce., termín odevzdání do 22.5.2020 (2 body za příklad č.1, 1 bod za příklady č. 2 a 3)
domácí ůkol na extrémy., termín odevzdání do 31.5.2020 (2 body za každý příklad)

příklady na bonusové body (aktuálně tři nevyřešené příklady)

Příklady na spojitost a limitu funkcí více proměnných
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 652-655
Příklady na a derivace funkcí více proměnných
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 655-661
Příklady na větu o implicitních funkcích
Sada řešených příkladů: řešené příklady ze stránek kol. Zeleného.
Příklady na extrémy
Sada řešených příkladů: řešené příklady ze stránek kol. Zeleného. (velký překryv s výše uvedenými příklady)