Algebra 2Obsah přednášky:
   Základní algebraické konstrukce - podalgebry, direktní součiny, homomorfismy, izomorfismus, faktoralgebry
   Tělesa - rozšíření konečného stupně, kořenová rozšíření
   Úvod do Galoisovy teorie - (ne)řešitelnost polynomů v radikálech

Průběh přednášky

19.2. Algebry, podalgebry, generátory. nový text 1.1-1.2, skripta 12.1-12.2 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
26.2. Součiny, homomorfismy a izomorfismy algeber. nový text 1.3,2.1-2.2, skripta 12.3-12.5 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
5.3.Invarianty izomorfismů, homomorfní obrazy podalgeber, Čínská věta o zbytcích jako (okruhový a grupový) izomorfismus. nový text 2.2, 3.2, skripta 12.5, 14.3 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
12.3.Izomorfismy a homomorfismy grup, jádro homomorfismy, normální podgrupy, řád homomorfního obrazu prvku.
Klasifikace cyklických grup a algebry endomorfismů cyklických grup.
nový text 3.1, 3.2,3.4, skripta 14.3, 15.1 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
19.3.Konečné komutativní grupy, reprezentace grup. Definice kongruence a faktorové algebry. nové texty o algebrách 3.2.-3. a faktoralgebrách 1., skripta 14.4, 24.3 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
26.3. Jádro homomorfismu, věta a homomorfismu a 1.věta o izomorfismu. Faktorizace grup. nový text 1.1-2, 2.1, skripta kap. 24, 22 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
2.4. Faktorizace okruhů. Ideály. Hlavní a maximální ideály. nový text 2.2. 3.1-3, 3.5, 3.7, skripta 22.2 a kap. 23 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
9.4. Obory hlavních ideálů: každý Eukleidův obor je oborem hlavních ideálů a ten je nutně Gaussův obor. Dělitelnost v oborech a ideály a konstrukce konečných těles. nový text část 3.2 , skripta části 7.2 a 23.2 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
16.4. Algebraické rozšíření těles. Stupeň rozšíření, hranatá a kulatá adjunkce prvku, minimální polynom algebraického prvku. skripta části 25.1-3 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
23.4. Obecná rozšíření konečného stupně. Kořenová a rozkladová nadtělesa polynomu, existence a jednoznačnost. T-homomorfismy nadtěles tělesa T. skripta části 25.4-5, 27.1-2, nový text část 1.1 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
30.4. Algebraická uzavřenost a algebraický uzávěr tělesa. Konstrukce pravítkem a kružítkem. skripta části 26 a 27.2, nový text část 1.2 Domácí úlohy a další příklady
7.5. Řešitelnost polynomu a grupy. Formulace Abel-Ruffiniho a Galoisovy věty. Galoisova grupa rozkladového nadtělesa. skripta části 26 a 27.2, nový text část 2.1 a 2.2 Domácí úlohy, cvičení a další příklady
21.5. Důkaz přímé implikace Galoisovy věty pro podtělesa komplexních čísel a konstrukce polynomů se symetrickou Galoisovou grupou. nový text Tvrzení 2.5 a část 2.3


Domácí úkoly jsou zadávány každý týden, Zápočet získáte za 50% bodů z domácích úloh a body se počítají také ke zkoušce.