David Stanovský    //   

KONEČNÁ TĚLESA 2009/10

Cíl: naučit se pracovat s konečnými tělesy, což se bude hodit např. na přednášce ze samoopravných kódů (i jinde).

Základní zdroje informací:

  • SKRIPTA (Barto, Tůma) - probereme kapitoly 1-5
  • program posledních třech přednášek: interpolace (každou k-ární funkci nad konečným tělesem lze reprezentovat polynomem k proměnných), LFSR a jejich charakteristické polynomy, Berlepkamp-Massey algoritmus (viz učební materiál zaslaný mejlem)
  • loňský program
Letos budeme postupovat přibližně stejně jako loni, pouze poslední tři přednášky budou jiné.

Zkouška:
Cca 20% bodů ke zkoušce bude možné získat za domácí úlohy rozdělované během semestru, 80% za závěrečný test. Hranice úspěchu bude určena později, ale bude to něco jako 60-70% bodů. Po úspěšně napsaném testu může (nemusí) následovat pohovor, na jehož základě určím definitivní hodnocení.

Termíny zkoušek jsou jsou 31.5., 8.6., 18.6., 29.6., přihlašujte se v SISu. Jeden až dva termíny budou v září. Zkoušky jsou formou dvouhodinového písemného testu. Požadavky ke zkoušce jsou dány tím, co jsem odpřednesl. U zkoušky se objeví teorie i příklady.

Domácí úlohy ke zkoušce.
Termíny odvezdání jsou 16.4. pro úlohy 1-5, 28.5. pro úlohy 6-10. Součet bodů je 21 (z celkových 100 ke zkoušce).
V pátek 7.5. zveřejním bonusovou úlohu za dalších 10-7-4-2-1 bodů pro prvních pět řešitelů. Rozhoduje čas doručení, takže doporučuju naskenovat a poslat mejlem.