Organizační pokyny

  • Registrace: Aktivní účastníci WDS-M, přihlašte se prosím pomocí registračního formuláře, uvedeného na těchto stránkách, co nejdříve, nejpozději však do 4. června 2017, 23:59 hod. Účastníci, kteří chtějí mít současně poster i přednášku, nebo více posterů, registrujte se prosím vícekrát - pro každý příspěvek jedna registrace. Důležitější pro program WDS-M je počet různých příspěvků než počet aktivně se účastnících osob.
  • Abstrakty: Součástí registrace není tentokrát požadavek na poslání abstraktu vašeho příspěvku, stačí název (přednášky nebo posteru). K dodání abstraktu budete vyzváni mailem v týdnu od 5. června 2017. Můžete jej však samozřejmě poslat i dříve na adresu rokyta@karlin.mff.cuni.cz. Abstrakt přednášky si připravte anglicky, velikost zhruba 1 odstavec v LaTeXu. Abstrakt pro postery nevyžadujeme, kdo však chce jednou či dvěma větami svůj poster charakterizovat, může, a do sborníku abstraktů to takto můžeme zařadit.
  • Prezentace: Hlavním programem zůstávají příspěvky účastníků formou prezentace výsledků. Jazykem prezentace je i nadále angličtina, a to jak z důvodů "cvičných", tak proto, že v publiku lze očekávat i pouze anglicky mluvící osoby. Délka jednoho příspěvku není tentokrát stanovena direktivně přesně, můžete si vybrat délku z těchto možností: 15 minut, 20 minut, 25 minut. K těmto délkám defaultně přičítáme 5 minut na diskusi. Nebude-li diskuse, nastane krátká pauzička do příštího příspěvku, kterou bude možno využít k občerstvení. Ke specifikování délky prezentace budete vyzváni spolu se žádostí o poslání abstraktu.
  • Postery: Pro diskusi u posterů (na chodbě) bude vyhrazen zvláštní čas v průběhu dne. Diskuse u posterů může probíhat v libovolném jazyce, jemuž porozumějí všichni v té chvíli přítomní diskutéři. Bude poměrně důležité, aby v onom specifikovaném čase postávali v blízkosti svých posterů jejich autoři. Sledujte zde odkaz Program (po 5.6.) pro více informací.
  • Občerstvení: Drobné občerstvení bude k dispozici po celou dobu konání WDS-M.
  • Dotazy: Jakékoli dotazy směřujte prosím na níže uvedenou emailovou adresu toho, kdo updatoval tyto stránky.

Updated by Mirko Rokyta on May 21, 2017